Polityka prywatności i cookies


Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie NRC Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Brody 634, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

– przez e-mail: iod@galeriazabrze.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Brody 634, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

– przez e-mail: iod@galeriazabrze.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

  • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach;

4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i usług i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Będziemy też na tej podstawie proponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych lub sezonowych obniżkach cen, a także informować Cię o obniżkach cen na wybrane produkty lub marki.

Do profilowania wykorzystujemy dane o aktywności na stronie internetowej, w tym o podstronach, które oglądałeś, a także Twojej aktywności w mediach społecznościowych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

– Przedsiębiorcom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszej strony internetowej, w tym możliwość komunikacji;

– Przedsiębiorcom optymalizującym nasze działania marketingowe bądź realizującym takie działania w naszym imieniu.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysłanie e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@galeriazabrze.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z celami określonymi w pkt.3 (marketing bezpośredni) jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia tych usług – bez podania danych osobowych nie jest możliwe prowadzenie marketingu bezpośredniego.